קריאה באנגלית

Reading

קריאה

קריאה

כיצד לומר קריאה באנגלית


כיצד לכתוב קריאה באנגלית


קריאה וכתיבה

כתבה/מאמר

סופר/ת

רב מכר

ספר

חוברת/ספרון

עלון

טור

הערה

פרשנות

תקשורת

חיבור

ביקורת

חיבור

הערות שוליים

כריכה קשה

הוראות

כתב עת

עיתונאי/ת

הרצאה

מכתב

דואר

מדריך

כתב יד

עיתון

רומן

כריכה רכה

עט

עיפרון

מחזה

משורר/ררת

פיוט/שירה

קריאה

סקירה

שיר

נאום

סיפור

סיכום

תזה

כתיבה

דף הבית