אנשים באנגלית

People

אנשים

אנשים

כיצד לומר אנשים באנגלית

אודיו

וידאו


אנשים

קהל

תינוק

ילד

כלם

נקבה

חבר

ילדה

קבוצה

הוא

לה, אותה, שלה

שלה

לו, אותו, שלו

שלו

אני

יחיד

נער

גברת

זכר

גבר

לי, אותי

גברים

שלי

גברת (רוקה)

מר, אדון

גברת (נשואה)

גברת

אף אחד

שלנו

אדם

היא

אדוני

מישהו

שלהם/ן

הם/הן

אותנו, לנו

אנחנו

אשה

נשים

את/אתה/אתם/אתן/אותך/אותכם-ן/לך/לכם-ן

שלך/שלך/שלכם/ן

דף הבית

קורס אנגלית בסיסי