מספרים באנגלית

Numbers

מספרים

מספרים

כיצד לומר מספרים באנגלית


כיצד לכתוב מספרים באנגלית


מספרים

אפס

אחד

שנים

שלושה

ארבעה

חמישה

שישה

שבעה

שמונה

תשעה

עשרה

אחד עשר

שנים עשר

שלושה עשר

ארבעה עשר

חמישה עשר

שישה עשר

שבעה עשר

שמונה עשר

תשעה עשר

עשרים

עשרים ואחד

עשרים ושתיים

עשרים ושלוש

עשרים וארבע

עשרים וחמש

עשרים ושש

עשרים ושבע

עשרים ושמונה

עשרים ותשע

שלושים

ארבעים

חמישים

שישים

שבעים

שמונים

תשעים

מאה

אלף

דף הבית