כלכלה באנגלית

Economics

כלכלה

כלכלה

כיצד לומר כלכלה באנגלית

אודיו

וידאו


כיצד לכתוב כלכלה באנגלית

וידאו


כלכלה

חשבון בנק

דף חשבון

אגרת חוב

המחאה

אשראי

הפקדה

יצוא

פיננסי

מטבע חוץ

יבוא

תעשיה

אינפלציה

השקעה

הלואה

שכר מינימום

כסף

תקציב לאומי

תלוש משכורת

תלוש משכורת

הבראה

וסות

חסכונות

חשבון חסכון

יציבות

בורסה

מס

חיב במס

פטור ממס

משרד האוצר

דף הבית

קורס אנגלית בסיסי