תשובות באנגלית

Answers

תשובות

תשובות

כיצד לומר תשובות באנגלית


כיצד לכתוב תשובות באנגלית


תשובות

תמיד

נורא

רע

בזהירות

בהחלט

נכון

מצוין

סליחה

נפלא

תשכח/כחי מזה

ברצון

טוב

מעלה

איני יודע/ת

אני יודע/ת

אני מבין/נה

מיד

בלתי אפשרי

לא נכון

בקיצור

יתכן

לא ברור

נשמע טוב

שלילי

לעולם לא

לא

לא בא בחשבון

שטויות

לא טוב

לא חשוב

לא כדאי

לא כלום

חיובי

חיובי

יתכן

לאט לאט

תודה

תודה רבה

עצום

לא יאומן

לא נעים

לא מתאים

רע מאוד

טוב מאוד

כל הכבוד

נהדר

כן

דף הבית